Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam! văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Trước hết, công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tiếp theo, công ty gửi thông báo về việc giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh (Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014). Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể công ty.

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014 được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Cơ sở pháp lý:

Điều 201, 202 và Điều 204 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

Phụ lục II-24 Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Tư vấn pháp lý liên quan:

Thủ tục giải thể chi nhánh của công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dms@luatsudms.com.vn

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng

08 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

07 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

05 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể công ty, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty

Bán doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Bán doanh nghiệp tại Đà Nẵng

04 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Bán doanh nghiệp tư nhân, thoả thuận về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản, đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Cho thuê doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Cho thuê doanh nghiệp tại Đà Nẵng

03 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân, hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân