Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Giải thể đối với chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần ?

Giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22)

Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015; 

Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

29 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hướng dẫn cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

28 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mã ngành kinh tế cấp 4, mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ?

Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ?

27 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam, cách ghi chi tiết mã ngành, nghề kinh tế cấp 4 (bốn), khi đăng ký thành lập công ty

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh khi thành lập công ty ?

Cách ghi ngành, nghề kinh doanh khi thành lập công ty ?

26 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Cách ghi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế cấp bốn, hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, khi đăng ký thành lập công ty

Mua bán lại doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ?

Mua bán lại doanh nghiệp, công ty tại Đà Nẵng ?

25 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tư vấn mua bán lại doanh nghiệp, mua bán lại công ty, chuyển nhượng vốn điều lệ công ty, đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty