Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể đối với chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể triên khai dịch vụ giải thể chi nhánh công ty cổ phần ?

Chào bạn!

Để thực hiện dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đường link sau đây:

Giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo quy định của pháp luật về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh (nếu thấy cần thiết), bao gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22)

Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015; 

Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập tại Đà Nẵng

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập tại Đà Nẵng

22 Mar, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sang lập tại Đà Nẵng, Việt Nam

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại Đà Nẵng

21 Mar, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

04 Aug, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục sau đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng

Chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

19 Jun, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục chuyển đổi công ty tnhh htv trở lên thành công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh tại Đà Nẵng

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh tại Đà Nẵng

02 May, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh tại Đà Nẵng