Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Giải thể đối với chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần ?

Giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22)

Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015; 

Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

29 Sep, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

25 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ?

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh ?

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh ?

09 Aug, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn tra cứu mã ngành nghề kinh doanh, cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 ?

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam ?

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam ?

25 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tài sản góp vốn thành lập công ty

Tài sản góp vốn thành lập công ty

20 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật