Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể đối với chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể triên khai dịch vụ giải thể chi nhánh công ty cổ phần ?

Chào bạn!

Để thực hiện dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đường link sau đây:

Giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo quy định của pháp luật về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh (nếu thấy cần thiết), bao gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22)

Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015; 

Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thành lập văn phòng đại diện của công ty

Thành lập văn phòng đại diện của công ty

12 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Đà Nẵng

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập ?

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập ?

09 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty hoạt động hạch toán độc lập tại Đà Nẵng

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc ?

Chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc ?

03 Jul, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh công ty hoạt động hạch toán phụ thuộc tại Đà Nẵng

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

29 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hướng dẫn cách ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

Cách ghi chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4

28 Jun, 2018// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mã ngành kinh tế cấp 4, mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4, hệ thống ngành kinh tế Việt Nam