Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể đối với chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để tôi có thể triên khai dịch vụ giải thể chi nhánh công ty cổ phần ?

Chào bạn!

Để thực hiện dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đường link sau đây:

Giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo quy định của pháp luật về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh (nếu thấy cần thiết), bao gồm:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22)

Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015; 

Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com 

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (1)

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (1)

05 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv, do một doanh nghiệp hoặc công ty hoặc tổ chức làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (2)

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv (2)

03 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh mtv, trường hợp do cá nhân làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty tnhh htv trở lên (1)

Mẫu điều lệ công ty tnhh htv trở lên (1)

02 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty tnhh htv trở lên, do các thành viên là các cá nhân góp vốn thành lập

Mẫu điều lệ công ty cổ phần (1)

Mẫu điều lệ công ty cổ phần (1)

01 Jan, 2017// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu đều lệ công ty cổ phần, dịch vụ thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng, Việt Nam

Mẫu điều lệ công ty hợp danh (1)

Mẫu điều lệ công ty hợp danh (1)

31 Dec, 2016// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Mẫu điều lệ công ty hợp danh, dịch vụ thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng