Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Giải thể đối với chi nhánh công ty cổ phần tại Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần ?

Giải thể chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22)

Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý:

Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015; 

Phụ lục II-22 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của thành viên công ty ?

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của thành viên công ty ?

19 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

10 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

09 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Các tổ chức, cá nhân nào không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam ?

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Đà Nẵng ?

08 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng

07 Jun, 2018// Nhóm: LUẬT DOANH NGHIỆP

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Đà Nẵng