Câu hỏi

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Trả lời

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng: 

Thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể do một gia đình làm chủ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1).

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực của người đại diện hộ gia đình.

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân đăng ký hộ kinh doanh: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của cá nhân được ủy quyền. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức đăng ký hộ kinh doanh: Bản sao hợp lệ: giấy chứng minh nhân dân của cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục, hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh. Giấy giới thiệu của tổ chức cung cấp dịch vụ cho các nhân trực tiếp thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng chẵn).

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Văn bản pháp lý: Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (Điều 7, 10, 11 và Điều 71, 72 và Điều 73). Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 (Phụ lục III-1). Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007. Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC ngày 09/10/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Liên quan:

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Liên hệ: 

Điện thoại 0914 165 703

Email: dms@luatsudms.com.vn 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, khi tạm ngừng kinh doanh, văn phòng luật sư tư vấn quy định của pháp luật ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể của cá nhân tại Đà Nẵng

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại thành phố Đà Nẵng, do một cá nhân làm chủ hộ kinh doanh, văn phòng luật sư có thể tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu ?

Cá nhân, hộ gia đình có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu, văn phòng luật sư tư vấn cho cá nhân, hộ gia đình về thủ tục đăng ky hộ kinh doanh ?