Câu hỏi

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Trả lời

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng: 

Thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể do một gia đình làm chủ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1).

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực của người đại diện hộ gia đình.

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân đăng ký hộ kinh doanh: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của cá nhân được ủy quyền. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức đăng ký hộ kinh doanh: Bản sao hợp lệ: giấy chứng minh nhân dân của cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục, hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh. Giấy giới thiệu của tổ chức cung cấp dịch vụ cho các nhân trực tiếp thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng chẵn).

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Văn bản pháp lý: Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (Điều 7, 10, 11 và Điều 71, 72 và Điều 73). Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 (Phụ lục III-1). Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007. Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC ngày 09/10/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Liên quan:

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Liên hệ: 

Điện thoại 0914 165 703

Email: dms@luatsudms.com.vn 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ?

Tôi đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn chính sách, cách tính thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật ?

Cá nhân, hộ gia đình được đăng ký mấy hộ kinh doanh ?

Tôi đã đứng tên đăng ký 01 hộ kinh doanh tại Hà Nội, nay tôi có thể đăng ký thêm 01 hộ kinh doanh nữa tại Đà Nẵng được không ?

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh ?

Tôi đã đăng ký địa chỉ hộ kinh doanh tại một địa điểm tại Đà Nẵng, nay tôi muốn mở rộng và đăng ký thêm một địa chỉ hộ kinh doanh tại một địa điểm mới khác có được không ?

Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

Tôi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo hình thức đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ quy định của pháp luật về mức thu lệ phí môn bài, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật ?

Đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với hộ kinh doanh, văn phòng luật sư tư vấn quy định của pháp luật ?