Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam; 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Liên quan:

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

27 Jan, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh ?

Thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Thay đổi thông tin đăng ký thuế địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ?

27 Jan, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế ?

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại Đà Nẵng

02 Mar, 2022// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty tnhh ?

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Đà Nẵng

02 Mar, 2022// Nhóm: Dịch Vụ

Tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập ?

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

26 Feb, 2022// Nhóm: Dịch Vụ

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục, soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký thay đổi tên địa điểm kinh doanh ?