Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được pháp luật quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự ?

Chào bạn!

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định (Khoản 1 Điều 149 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Các loại thời hiệu:

Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.

Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu (Điều 150 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự:

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 154 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự:

Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ (Điều 184 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về thời hiệu:

Các quy định của Bộ luật dân sự về thời hiệu được áp dụng trong tố tụng dân sự (Điều 185 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng:

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 429 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại:

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 588 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thời hiệu thừa kế:

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó (Điều 623 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Thời hiệu quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài:

Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự đó (Điều 671 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

22 Apr, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Dịch vụ thủ tục hồ sơ khởi kiện vụ án dân sư, thương mại, đòi nợ, chia thừa kế, ly hôn tại tòa án có thẩm quyền ?

Mức tạm ứng án phí, lệ phí tòa án 2020

Mức tạm ứng án phí, lệ phí tòa án 2020

25 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Án phí giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân và doanh nghiệp

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

18 Feb, 2020// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam

Địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện

Địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện

25 Dec, 2019// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Nơi cư trú là địa chỉ chỗ ở hợp pháp mà người bị kiện đang sinh sống theo quy định của Luật cư trú

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn

20 Jun, 2018// Nhóm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Dịch vụ tư vấn thủ tục giải quyết đối với vụ án đơn phương ly hôn tại Đà Nẵng