Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để tôi có thể triển khai thực hiện dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi thành viên công ty tnhh htv trở lên tại Đà Nẵng, bạn cần lựa chon 01 trường hợp đăng ký thay đổi thành viên ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của:

Công ty tnhh một thành viên:

Trường hợp: do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Trường hợp: do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty tnhh hai thành viên trở lên:

Trường hợp: do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên góp vốn làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Công ty cổ phần:

Trường hợp: do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Trường hợp: do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty: Tải về

Công ty hợp danh:

Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập công ty: Tải về

Trường hợp: do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập công ty: Tải về

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com    

Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online