Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để tôi có thể triển khai thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng, bạn cần lựa chon 01 trường hợp thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân:

- Trường hợp: bán doanh nghiệp tư nhân: Tải về

- Trường hợp: tặng cho cho doanh nghiệp tư nhân: Tải về

- Trường hợp: chủ doanh nghiệp chết, mất tích: Tải về

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com    

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục giải thể công ty trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ?

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty, người quản lý công ty không được thực hiện các hoạt động cất giấu, tẩu tán tài sản

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho chủ sở hữu

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế công ty tại Đà Nẵng

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế công ty tại Đà Nẵng

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong trường hợp công ty kinh doanh chấm dứt hoạt động