Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để tôi có thể triển khai thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ?

Chào bạn!

Để sử dụng dịch vụ thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng, bạn cần lựa chon 01 trường hợp thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân ở dưới đây, Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn:

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân:

- Trường hợp: bán doanh nghiệp tư nhân: Tải về

- Trường hợp: tặng cho cho doanh nghiệp tư nhân: Tải về

- Trường hợp: chủ doanh nghiệp chết, mất tích: Tải về

Hỗ trợ tư vấn:

Mobile: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com    

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng 2020

01 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chi nhánh trực thuộc đã chấm dứt hoạt động ?

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chi nhánh trực thuộc đã chấm dứt hoạt động ?

31 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh, tiếp tục sử dụng lao động

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

Giải thể công ty tại Đà Nẵng 2020

30 Mar, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh