Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng ?

Thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên:

Trường hợp do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Trường hợp do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên:

Trường hợp do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Trường hợp do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần:

Trường hợp do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Trường hợp do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về  

Thành lập văn phòng đại diện công ty hợp danh:

Trường hợp do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Trường hợp do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Liên quan:

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

Lệ phí môn bài văn phòng đại diện ?

Văn phòng đại diện có phải khai nộp thuế GTGT ?

Liên hệ:

Mobile: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sư theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý