Thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên;

Điều lệ công ty TNHH một thành viên;

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo ủy quyền (Trường hợp tổ chức quản lý theo mô hình tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014);

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10) và bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của từng đại diện theo ủy quyền (Trường hợp tổ chức quản lý theo mô hình tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp năm 2014);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ sở pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015. 

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập công ty tnhh mtv 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam ?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam ?

09 Dec, 2019// Nhóm: CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án tại Việt Nam trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

19 Jan, 2019// Nhóm: CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Việt Nam, có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn

Thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Việt Nam, có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn

18 Jan, 2019// Nhóm: CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên tại Việt Nam, có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam

Nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ vốn đầu tư tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ vốn đầu tư tại Việt Nam ?

18 Jan, 2019// Nhóm: CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

So sánh nghĩa vụ về thuế đối với khoản thu nhập từ vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam

17 Jan, 2019// Nhóm: CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài tại Bộ Ngoại giao Việt Nam