Thành lập công ty tại Đà Nẵng (Mới năm 2019)

Thành lập công ty tại Đà Nẵng (Mới năm 2019)

Trong năm 2018 và 2019, thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã ban hành một số quy định mới của pháp luật, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, thực hiện tư vấn và hướng dẫn thủ tục khi đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo một số quy định mới của pháp luật, như sau:

Về ngành, nghề kinh doanh:

Kể từ ngày 20/08/2018, thời điểm có hiệu lực thi hành của quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thì việc lựa chọn “tên ngành”, “mã ngành” nghề kinh doanh và nội dung “chi tiết” của ngành nghề kinh doanh được thực hiện theo “danh mục” hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Phụ lục I và “nội dung” hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Phụ lục II, ban hành kèm theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, để thay thế cho các quy định cũ tại:

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (VSIC); và

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam (VSIC).

Về thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

Kể từ ngày 10/10/2018, thì một số quy định cũ về thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015, đã được thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 /09/2015, một số quy định mới điển hình, như:

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018); và

Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật (Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018); và

Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018); và

Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện các lần trước đó không còn hiệu lực (Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018).

Về các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp:

Kể từ ngày 11/03/2019, thì tất cả các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp hoặc thành lập công ty tại Đà Nẵng, được thực hiện theo các mẫu văn bản ban hành kèm theo thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015, để thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Bài viết liên quan:

Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

Trên đây là nội dung một số quy định mới của pháp luật, được cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp./.

Thành lập công ty tại Đà Nẵng (Mới năm 2019)

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

02 Mar, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

28 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

27 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

24 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

21 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật