Thành lập công ty hợp danh, do các thành viên hợp danh góp vốn thành lập

Thành lập công ty hợp danh, do các thành viên hợp danh góp vốn thành lập

Văn phòng luật sư ĐMS tại thành phố Đà Nẵng tư vấn thủ tục, hồ sơ và thực hiện dịch vụ thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng, trường hợp do các thành viên hợp danh với nhau góp vốn thành lập công ty hợp danh, theo các nội dung sau đây:

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5)

Điều lệ công ty hợp danh (mẫu)

Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9)

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân đăng ký doanh nghiệp: 

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân của cá nhân được ủy quyền

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức đăng ký doanh nghiệp: 

Bản sao hợp lệ:

Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp

Giấy giới thiệu của tổ chức cung cấp dịch vụ cho các nhân trực tiếp thực hiện thủ tục

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng chẵn).

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Văn bản pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Điều 21 và Điều 27)

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Điều 6, Điều 7)

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (Điều 7, 10, 11 và Điều 22)

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 (Phụ lục I-5, I-9)

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC ngày 09/10/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐÔC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần cuối)

02 Mar, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 4)

28 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 3)

27 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 2)

24 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

Hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng 2019 (Phần 1)

21 Feb, 2019// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, theo quy định mới của pháp luật