Góp vốn thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Dịch vụ thủ tục thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng, trường hợp do các thành viên hợp danh với nhau góp vốn thành lập công ty hợp danh ? văn phòng luật sư có thể tư vấn hồ sơ pháp lý và thực hiện dịch vụ thành lập ?

Chào bạn!

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh;

Điều lệ công ty hợp danh;

Danh sách thành viên công ty hợp danh;

Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng chẵn).

Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Văn bản pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc email: dmslawfirm@gmail.com

Thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐÔC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

28 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư ván thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần online

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân online

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân online

27 Apr, 2020// Nhóm: Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý soạn thảo mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân online