Thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Tôi là chủ sở hữu của công ty ở nước ngoài, có ngành nghề hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh hoạt động tại Việt Nam ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định có liên của pháp luật cho công ty ở nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Về ngành nghề kinh doanh:

Theo biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, thì công ty ở nước ngoài phải có các ngành nghề hoạt động kinh doanh là các ngành nghề kinh doanh không bị hạn chế tại Việt Nam, ví dụ:

Đối với dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865):

Công ty ở nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh đối với dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501), như: hoạch định chính sách, xác định cấu trúc của tổ chức để có thể thực hiện mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả nhất, tổ chức pháp lý, kế hoạch kinh doanh chiến lược, xác định hệ thống thông tin quản lý, xây dựng các báo cáo quản lý và kiểm soát, kế hoạch thay đổi kinh doanh, kiểm toán quản lý, xây dựng các chương trình tăng lợi nhuận và các vấn đề khác.

Đối với dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505):

Công ty ở nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực khai khoáng, dầu, khí và các lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, Giám đốc Chi nhánh của Công ty ở nươc ngoài phải là người thường trú tại Việt Nam.

Đối với dịch vụ bán buôn (CPC 622); Dịch vụ thương mại bán buôn hóa chất công nghiệp cơ bản (CPC 62276) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, nên Công ty ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Công thương Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh.

Về thủ tục thành lập chi nhánh:

Thủ tục thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của Công ty tại Malaysia do Bộ Công thương Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Công ty ở nước ngoài thành lập công ty kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

Công ty ở nước ngoài thành lập công ty kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

06 Nov, 2023// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Công ty mẹ ở nước ngoài thành lập công ty con hoạt động kinh doanh thương mại tại Việt Nam ?

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài có thể đầu tư thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh/ thành phố tại Việt Nam ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

13 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT THƯƠNG MẠI

Doanh nghiệp nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức công ty 100% vốn nước ngoài