Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Đà Nẵng ?

Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên:

- Do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

- Do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên:

- Do từ 02 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

- Do từ 01 doanh nghiệp và 01 cá nhân trở lên làm chủ sở hữu công ty (mẹ): Tải về

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần:

- Do từ 03 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

- Do từ 01 doanh nghiệp và 02 cá nhân trở lên làm cổ đông góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Thành lập chi nhánh công ty hợp danh:

- Trường hợp do từ 02 thành viên hợp danh là cá nhân trở lên góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

- Trường hợp do từ 02 thành viên hợp danh và 02 thành viên góp vốn thành lập công ty (mẹ): Tải về

Liên quan:

Chi nhánh hạch toán độc lập

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Liên hệ:

Mobile: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

Luật sư tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân các cấp

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sư theo yêu cầu và hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng

12 Feb, 2024// Nhóm: Dịch Vụ

Luật sư tại Đà Nẵng tham gia tranh tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo hợp đồng dịch vụ pháp lý