Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư DMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và thực hiện dịch vụ cho doanh nghiệp ? 

Chào bạn!

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư là người nước ngoài tại Việt Nam, cần thực hiện việc Tải về bản câu hỏi và làm theo hướng dẫn.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam: Tải về

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ?

Tư vấn pháp lý liên quan: 

Cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

  Văn phòng luật sư ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Thị thực ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 và ĐT4 dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thị thực ký hiệu ĐT1, ĐT2, ĐT3 và ĐT4 dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

26 Nov, 2021// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Thị thực (visa) cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ?

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ?

03 Mar, 2020// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ?

Thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ?

26 Oct, 2017// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 May, 2016// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Dịch vụ thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

19 May, 2016// Nhóm: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh ...

Dịch vụ thủ tục cấp thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?