Tập huấn nghiệp vụ luật sư 2017

Tập huấn nghiệp vụ luật sư 2017

Văn phòng luật sư ĐMS:

Thực hiện thông báo số 02/TB-ĐLS ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư năm 2016 và 2017 theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tư pháp; Cử Luật sư tham dự khoá tập huấn nghiệp vụ luật sư vào các ngày 19, 20 và ngày 26/8/2017 tại Hội trường Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng. 

Thảo luận nội dung các chuyên đề sau:

Điểm mới của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Điểm mới của Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Luật sư và Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014;

Án lệ và thực trạng áp dụng án lệ tại Việt Nam theo nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ;

Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

Một số vấn đề cấn lưu ý về Luật Luật sư;

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư.

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

07 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

27 Dec, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024