Tài sản của người thứ ba ngay tình ?

Tài sản của người thứ ba ngay tình ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tài sản của người thứ ba ngay tình ? Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật về nội dung này ?

Chào bạn!

Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật này.

Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại (Điều 133 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu (Điều 167 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015).

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email:dmslawfirm@gmail.com

Tài sản của người thứ ba ngay tình ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Lập di chúc bằng văn bản ?

Lập di chúc bằng văn bản ?

16 Oct, 2017// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc bằng văn bản để lại di sản cho người khác tại Đà Nẵng, Việt Nam

Bộ Luật dân sự 2005

Bộ Luật dân sự 2005

24 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn pháp lý thực hiện thủ tục theo quy định của Bộ Luật dân sự 20025

Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

20 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn về bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật ?

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật ?

19 Apr, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Dịch vụ tư vấn pháp lý về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam ?

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?

28 Mar, 2016// Nhóm: Bộ Luật dân sự

Tư vấn so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sư ?