Nông lâm ngư nghiệp

Nông lâm ngư nghiệp

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

.

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư kinh doanh nông lâm ngư nghiệp tại Việt Nam ?

.

Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881).

Khai thác thủy sản:

- ACIA: Không cấp phép trong lĩnh vực đánh cá nước ngọt, đánh cá bờ biển; khai thác san hô và ngọc trai tự nhiên.

- BIT Việt - Nhật: Không được đánh bắt hải sản trong phạm vi lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

- Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài./.

.

Liên hệ:

Điện thoại 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

26 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Bản dịch sang tiếng Anh chuyên ngành Luật văn bản Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

23 Jun, 2024// Nhóm: 02_ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư là cá nhân hoặc công ty mang quốc tịch nước ngoài đăng ký đầu tư dịch vụ sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam ?