Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hợp đồng xây dựng tại Việt Nam cần phải có các nội dung nào ? thực hiện thoả thuận ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với đơn vị nhận thầu thi công xây dựng công trình ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Chào bạn!

Hợp đồng xây dựng tại Việt Nam, gồm các nội dung sau:

Căn cứ pháp lý áp dụng

Ngôn ngữ áp dụng

Nội dung và khối lượng công việc

Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng

Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Rủi ro và bất khả kháng

Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

Các nội dung khác

Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng

Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (Điều 141 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các nội dung tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Nội dung hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý xây dựng cấp giấy phép

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập văn phòng điều hành

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

14 Apr, 2020// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Công ty xây dựng ở nước ngoài cần phải có các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

27 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Nhà thầu nước ngoài cần các loại giấy phép nào để hoạt động xây dựng tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

25 Oct, 2019// Nhóm: LUẬT XÂY DỰNG

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?