Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư bằng tài sản

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư bằng tài sản

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, dự định đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, theo phương thức góp vốn bằng tài sản, nên tôi muốn được luật sư tư vấn các quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư góp vốn bằng tài sản.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn theo các nội dung sau đây:

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (Khoản 18 Điều 3 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư (Khoản 3 Điều 5 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 9 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn (Điều 35 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Như vậy, nhà đầu tư là người nước ngoài có thể đầu tư góp vốn bằng tài sản, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam./.

Góp vốn đầu tư bằng tài sản

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

15 Feb, 2019// Nhóm: Luật Đầu tư

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bệnh viện tại Việt Nam

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam ?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam ?

19 Dec, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn thành lập công ty cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

30 Jun, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

21 Jun, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

08 May, 2018// Nhóm: Luật Đầu tư

Luật sư tại Việt Nam tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài bán, chuyển nhượng vốn góp trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài