Người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài (Khoản 3, 4 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008).

Công ty luật tại Đà Nẵng tư vấn toàn bộ nội dung thực hiện thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi, như sau:

Thành phần hồ sơ của người nhận con nuôi, hướng dẫn điền (ghi) thông tin vào mẫu biểu có sẵn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cung cấp giấy tờ có liên quan, thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ cấp và in mẫu biểu, ký chữ ký, nộp hồ sơ, lệ phí, chi phí, thời hạn giải quyết và nhận kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi.

Nội dung tư vấn (Mã số): 18021121

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán:

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 18021121, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao: Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 18021121, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Pháp nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Pháp nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Pháp nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Canada nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Canada nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Canada nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Đức nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Đức nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Đức nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?

Người Việt Nam định cư ở Na Uy nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người Việt Nam định cư ở Na Uy nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

29 May, 2024// Nhóm: 29_TỔ CHỨC

Thủ tục giải quyết việc người Việt Nam định cư ở Na Uy nhận trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi làm con nuôi?