Người nước ngoài thành lập công ty sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập công ty sản xuất sản phẩm phần mềm tại Việt Nam

Thành lập công ty sản xuất phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam:

Cá nhân là người mang quốc tịch nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có thể thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam;

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn các quy định có liên quan của pháp luật về đầu tư cho người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư thành lập công ty sản xuất sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm:

- Dịch vụ viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng;

- Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống;

- Dịch vụ khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm;

- Tư vấn quản lý: Tư vấn đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin (không bao gồm tư vấn kế toán, pháp lý, thuế).

Ưu đãi về thuế:

Lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực này, có thể được Chính phủ Việt Nam miễn, giảm thuế và áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 15 năm;  

Yêu cầu liên quan:

- Bản sao hộ chiếu hợp lệ;

- Văn bản xác nhận số dư tiền gửi trong tài khoản của Ngân hàng;

- Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng công ty.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021.

Phạm vi công việc:

Cá nhân là người mang quốc tịch nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ “thành lập công ty sản xuất sản phẩn phần mềm tại Đà Nẵng, Việt Nam”, thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với DMS, phạm vi công việc mà DMS phải thực hiện theo hợp đồng, như sau:

- Tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan, soạn thảo và hướng dẫn hồ sơ;

- Đại diện theo uỷ quyền làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam;

- Nộp hồ sơ, nhận và bàn giao kết quả./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Thành lập công ty FDI tại Việt Nam

05 Mar, 2022// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thủ tục thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

11 Sep, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Điều kiện thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ chuyên môn

Dịch vụ chuyên môn

10 Sep, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên môn tại Việt Nam

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

Dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan

09 Sep, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ máy tính và dịch vụ liên quan tại Việt Nam

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

08 Sep, 2020// Nhóm: LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư kinh doanh dịch vụ nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam