Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam:

Cá nhân là người mang quốc tịch nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn, thì có thể thực hiện thủ tục, đề nghị mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam tại các Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn cho người nước ngoài các quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện thủ tục mở tài khoản thành toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Yêu cầu liên quan:

- Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán (theo mẫu của ngân hàng);

- Hộ chiếu còn thời hạn;

- Thị thực nhập cảnh còn thời hạn.

Cơ sở pháp lý:

- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN ngày 28/12/2020;

- Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

20 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty, cá nhân cho doanh nghiệp khác vay, mượn tiền có phải xuất hóa đơn khi nhận tiền lãi cho vay ?

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài đối với doanh nghiệp tại Việt Nam

12 Nov, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty Việt Nam phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với khoản vay vốn, ngoại hối từ nước ngoài

Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

16 Jan, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty ở nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại Ngân hàng ở Việt Nam

16 Jan, 2019// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty ở nước ngoài mở tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ tại ngân hàng ở Việt Nam

Trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam ?

Trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam ?

26 Jul, 2018// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Người cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản