Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam:

Cá nhân là người mang quốc tịch nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn, thì có thể thực hiện thủ tục, đề nghị mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam tại các Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn cho người nước ngoài các quy định có liên quan của pháp luật và thực hiện thủ tục mở tài khoản thành toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Yêu cầu liên quan:

- Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán (theo mẫu của ngân hàng);

- Hộ chiếu còn thời hạn;

- Thị thực nhập cảnh còn thời hạn.

Cơ sở pháp lý:

- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN ngày 28/12/2020;

- Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013./.

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập ở Anh, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

Người nước ngoài có được sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam ?

31 Oct, 2023// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Cá nhân là người nước ngoài có được mở và sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản cho Công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam

18 Oct, 2023// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Đà Nẵng, Việt Nam ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

Doanh nghiệp mua vốn góp bằng tiền mặt có được không ?

10 May, 2022// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Thanh toán bằng tiền mặt hay phải chuyển khoản, khi doanh nghiệp mua phần vốn góp ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ?

18 Mar, 2022// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ ?