Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam:

Cá nhân là người mang quốc tịch nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Canada, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và các quốc gia khác) có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn, thì có thể thực hiện thủ tục, đề nghị mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam tại các Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán ở Đà Nẵng, Việt Nam;

Yêu cầu liên quan:

- Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán (theo mẫu của ngân hàng);

- Hộ chiếu còn thời hạn;

- Thị thực nhập cảnh còn thời hạn.

Cơ sở pháp lý:

- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN ngày 28/12/2020;

- Pháp lệnh ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

Người nước ngoài có thể mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Văn phòng luật sư ĐMS

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh của chủ tài khoản

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

11 Apr, 2020// Nhóm: Luật Ngân hàng

Việc góp vốn đầu tư bằng Đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua chuyển khoản

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

02 Dec, 2019// Nhóm: Luật Ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài cần mở và sử dụng mấy tài khoản, khi góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

Công ty vay, mượn tiền của doanh nghiệp, cá nhân khác ?

20 Nov, 2019// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty, cá nhân cho doanh nghiệp khác vay, mượn tiền có phải xuất hóa đơn khi nhận tiền lãi cho vay ?