Câu hỏi

Mức án phí, lệ phí tòa án khi doanh nghiệp khởi kiện tại tòa án, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật ?

Trả lời

Mức tạm ứng án phí, lệ phí tòa án:  

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án (Khoản 2 Điều 17 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Các loại án phí trong vụ án dân sự, gồm:

Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch;

Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch;

Án phí dân sự phúc thẩm.

Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.

Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể (Điều 24 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm:

Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, trừ trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của Nghị quyết này (Khoản 1 Điều 25 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm:

Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm.

Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.

Nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận (Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Mức án phí cụ thể:

Án phí dân sự sơ thẩm, đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch, từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng, mức thu là 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng (Tiết d, Điểm 1.3, Khoản 1, Mục II Danh mục Án phí, lệ phí tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Mức tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án:

Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch (Khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết việc buộc công ty khác phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền còn nợ là 2,5 tỷ đồng, thì phải nộp khoản tiền tạm ứng án phí bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm là: (72.000.000 đồng + (2% x 500.000.000 đồng)) x 50% = 41.000.000 đồng.

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án đơn phương ly hôn ?

Toà án có thẩm quyền giải quyết, trách nhiệm chịu án phí toà án đối với vụ án đơn phương ly hôn, không có yếu tố nước ngoài, trường hợp người vợ có nơi cư trú tại một tỉnh, người chồng lại cư trú tại một thành phố khác được giải quyết như thế nào ?

Ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài, toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, trường hợp vợ muốn ly hôn với chồng là người nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài được thực hiện như thế nào ?

Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự ?

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định nội dung đối với việc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự ?

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ?

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ pháp lý tư vấn thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ?

Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ?