Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục mua lại toàn bộ phần vốn góp của một thành viên công ty tnhh htv, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về thủ tục, quy định về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng phần vốn góp ?

Chào bạn!

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên (Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Về thủ tục hành chính:

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, kèm theo:

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (Khoản 2 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Về trách nhiệm chung:

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này (Điểm b Khoản 1 Điều 47 53 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Về nguyên tắc:

Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng phần vốn góp với tư cách là một thành viên góp vốn của công ty, kể từ ngày hai bên hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp.

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên (Khoản 2 Điều 53 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Về xác định giá trị doanh nghiệp:

Tùy thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của công ty, trường hợp cần thiết phải xác định giá trị doanh nghiệp hoặc giá trị phần vốn góp trước khi quyết định việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của thành viên công ty, thì bạn còn phải thực hiện việc kiểm tra thông tin trong các báo cáo quyết toán thuế thu nhập của công ty, báo cáo kiểm toán (nếu có) và báo cáo khác tùy theo quy mô và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.      

Hỗ trợ tư vấn:

Điện thoại: 0914 165 703 hoặc Email: dmslawfirm@gmail.com

.

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty tại Đà Nẵng

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

28 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục mua công ty tnhh htv trở lên, kinh doanh thương mại do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

27 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục bán công ty tnhh mtv do cá nhân làm chủ sở hữu, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho cá nhân khác

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

21 mẫu văn bản thường dùng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

10 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ĐMS tư vấn soạn thảo một số mẫu văn bản thường được sử dụng trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

Góp vốn thành lập công ty bằng sản phẩm phần mềm tại Đà Nẵng

03 Mar, 2020// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển quyền sở hữu, định giá đối với sản phẩm phần mềm, để góp vốn thành lập công ty

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

30 Oct, 2019// Nhóm: Luật Doanh nghiệp

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)