Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, đang triển khai hoạt động kinh doanh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam, nên cần được Luật sư tại Việt Nam tư vấn hồ sơ, trình tự thủ tục mở tài khoản ngoại tệ cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Chào bạn! Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn hồ sơ, trình tự thủ tục mở tài khoản ngoại tệ cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam, theo nội dung sau đây:

Hồ sơ mở tài khoản thanh toán:

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức:

Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người đó (Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 08/VBHN-NHNN ngày 27/02/2018).

Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (ngoại trừ Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng) là bản chính hoặc bản sao. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch ra tiếng Việt nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp (quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán (quyết định bổ nhiệm, văn bản ủy quyền) phải được dịch toàn bộ ra tiếng Việt;

Hộ chiếu và các giấy tờ khác trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bản dịch ra tiếng Việt phải được đính kèm bản chính bằng tiếng nước ngoài để kiểm tra, đối chiếu;

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ về nội dung được dịch ra tiếng Việt so với nội dung của các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài (Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 08/VBHN-NHNN ngày 27/02/2018).

Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán:

Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.

Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán và xử lý:

Nếu các giấy tờ tại hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định, các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản hoàn toàn khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau:

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản khi ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán nhưng phải áp dụng các biện pháp để xác minh sự chính xác về dấu (nếu có) và chữ ký của người người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trên hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và đảm bảo khớp đúng với mẫu dấu (nếu có), mẫu chữ ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán (Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 08/VBHN-NHNN ngày 27/02/2018).

Như vậy, bạn có thể tham khảo nội dung quy định của pháp luật Việt Nam trên đây và áp dụng cho phù hợp./.

Mở tài khoản thanh toán cho công ty ở nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

26 Jul, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Người cư trú được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản

Vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp tại Việt Nam

Vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp tại Việt Nam

30 Mar, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Công ty tại Việt Nam có thể thực hiện vay vốn và trả nợ nước ngoài ?

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng

Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng

16 Mar, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn hồ sơ thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng cho doanh nghiệp

Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng Đô la Mỹ (USD) có được không ?

Ghi giá trị trong hợp đồng dịch vụ bằng Đô la Mỹ (USD) có được không ?

26 Feb, 2018// Nhóm: Luật Ngân hàng

Luật sư tại Đà Năng tư vấn ký kết hợp đồng dịch vụ của doanh nghiệp

Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

10 Oct, 2017// Nhóm: Luật Ngân hàng

Nhà đầu tư nước ngoài mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản Việt Nam Đồng tại Ngân hàng Việt Nam ?