Mở tài khoản cho công ty của Mỹ tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Mỹ tại Ngân hàng Việt Nam

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp ở Mỹ đăng ký và thực hiện thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn toàn bộ nội dung thực hiện thủ tục đăng ký mở tài khoản thanh toán cho công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp ở Mỹ, như sau:

Thành phần hồ sơ, hướng dẫn điền (ghi) thông tin vào mẫu biểu có sẵn của Ngân hàng; hướng dẫn cung cấp giấy tờ chứng minh công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp, thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ kèm theo và in mẫu biểu, ký chữ ký, nộp hồ sơ, giao kết thoả thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với Ngân hàng và nhận kết quả giải quyết của Ngân hàng.

Nội dung tư vấn (Mã số): 07031103

Định dạng: Files (Word, PDF)

Tình trạng: Có sẵn;

Phí dịch vụ (Thù lao): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);

Thông tin thanh toán:

- Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS

- Số: 111000169886

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

- Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản thanh toán (nếu có).

Nội dung thanh toán (Lý do):

Ghi rõ: (Mã số) Nội dung tư vấn, địa chỉ Email nhận nội dung tư vấn

Ví dụ: 07031103, nguyenhongthanh@gmail.com

Phương thức giao: Bên tư vấn gửi toàn bộ Nội dung tư vấn (Mã số) 07031103, Files (Word, PDF) vào địa chỉ Email (nguyenhongthanh@gmail.com) của Bên nhận nội dung tư vấn./.

Bài viết bằng tiếng Anh

Liên hệ:

Điện thoại: 0989 157 682

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

   Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản cho công ty nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập ở nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Hồng Kông tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Hồng Kông tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập ở Hồng Kông, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Ấn Độ tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Ấn Độ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập ở Ấn Độ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Đức tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Đức tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập ở Đức, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Anh tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Công ty được thành lập ở Anh, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?