Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ: Tải về

Liên quan:

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

Công ty tại Việt Nam có thể vay vốn từ nước ngoài ?

30 Mar, 2018// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thực hiện việc vay vốn và trả nợ từ nước ngoài được không ?

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

16 Mar, 2018// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Việt Nam cho doanh nghiệp Việt Nam

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

26 Feb, 2018// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Hợp đồng dịch vụ bằng Đô la Mỹ (USD) được ký kết trên lãnh thổ Việt Nam ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

10 Oct, 2017// Nhóm: 07_TÍN DỤNG

Nhà đầu tư nước ngoài mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản Việt Nam Đồng tại Ngân hàng Việt Nam ?