Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, Việt Nam tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ: Tải về

Liên quan:

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Mở tài khoản cho công ty nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty nước ngoài tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở nước ngoài, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Hồng Kông tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Hồng Kông tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Hồng Kông, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Mỹ tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Mỹ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Mỹ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Ấn Độ tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Ấn Độ tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Ấn Độ, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?

Mở tài khoản cho công ty của Đức tại Ngân hàng Việt Nam

Mở tài khoản cho công ty của Đức tại Ngân hàng Việt Nam

23 May, 2024// Nhóm: LUẬT NGÂN HÀNG

Công ty được thành lập ở Đức, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ở Việt Nam?