Biểu mẫu

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên ? 

Hồ sơ

Mẫu hồ sơ thành lập công ty tnhh htv trở lên ? 

Do các cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về

Do các nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu công ty: Tải về 

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh htv trở lên;

Điều lệ công ty tnhh htv trở lên;

Danh sách thành viên công ty tnhh htv trở lên;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu cần)

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp;

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty tnhh htv trở lên.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
GIÁM ĐÔC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty là văn bản cung cấp thông tin và xác nhận về mẫu con dấu chính thức của công ty trước khi được sử dụng ?

Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong các trường hợp các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu hoặc theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc quy định của pháp luật. Doanh nghiệp thực hiện việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp ?

Mẫu quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp, gồm: nội dung quy định về nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu, các hành vi bị nghiêm cấm, mẫu con dấu, thông báo sử dụng mẫu con dấu, trách nhiệm lưu giữ, bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu, kiểm tra công tác lưu giữ, bảo quản, quản lý và sử dụng con dấu, giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu ?

Mẫu hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh mtv ?

Mẫu hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty hợp danh ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty hợp danh ?