Biểu mẫu

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh mtv ?

Hồ sơ

 
Mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh mtv ? 

.

Trường hợp do 01 cá nhân làm chủ sở hữu công ty: Tải về 

.

Trường hợp do 01 doanh nghiệp làm chủ sở hữu công ty: Tải về  

.

Thành phần hồ sơ, gồm: 

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

Quyết định của chủ sở hữu;

Báo cáo thanh lý tài sản;

Danh sách chủ nợ;

Báo cáo sử dụng hóa đơn;

Quyết định của doanh nghiệp;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp (nếu cần);

Hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể công ty tnhh mtv.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
GIÁM ĐÔC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Mẫu hồ sơ giải thể công ty tnhh hai thành viên trở lên ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện  thủ tục giải thể công ty tnhh htv trở lên ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty hợp danh ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty hợp danh ?

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần ?