Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn soạn thảo toàn bộ hồ sơ, hướng dẫn việc ký chữ ký vào hồ sơ, cung cấp giấy tờ có liên quan, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

Do một cá nhân làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Do một nhóm cá nhân làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Do một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (nếu cần);

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể./.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn


LIÊN QUAN

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

Đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Đà Nẵng ?

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tại Đà Nẵng

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tại Đà Nẵng

05 Mar, 2022// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty ?

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

Hộ kinh doanh có được nộp thuế theo phương pháp kê khai ?

11 Jul, 2021// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

Chế độ kế toán hộ kinh doanh

22 Feb, 2021// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh phải nộp tiền thuế theo phương pháp khoán hay kê khai thuế ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

28 Mar, 2020// Nhóm: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể không được quá 01 năm.