Biểu mẫu

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ có liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể ?  

Hồ sơ

Mẫu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể ? 

Do một cá nhân làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Do một nhóm cá nhân làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Do một hộ gia đình làm chủ hộ kinh doanh: Tải về

Thành phần hồ sơ, gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (nếu cần);

Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Liên hệ: 

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC
GIÁM ĐÔC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ?

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thực hiện thủ tục gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh ?