Biểu mẫu

Phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng cấp giấy đi đường cho người dân thống nhất theo mẫu. Khi thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, việc cấp Giấy đi đường được ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã ký, đóng dấu nhưng Tổ dân phố cấp cho người dân để thuận tiện ?

Hồ sơ

Mẫu giấy đi đường phòng chống dịch Covid-9 tại Đà Nẵng ?

Mẫu giấy đi đường ban hành kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

1. Họ và tên: ______________ ; Giới tính: __________

2. Sinh ngày: _____________

3. Số CCCD/CMND: ________; Ngày cấp: ________ Nơi cấp:___________

4. Số điện thoại: _____________

5. Chỗ ở hiện tại: ______________

6. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến): ________________

7. Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc (nếu có): __________________

8. Chức vụ/Vị trí công tác:___________________

9. Mục  đích  tham  gia  giao  thông:  __________________

10. Thời gian có hiệu lực từ: ­­­­­­­­­____________đến__________________

(Thời gian cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ công chức/ Thẻ viên chức/ Thẻ ngành)

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi người dân tích cực ủng hộ chủ trương của thành phố Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường (file PDF): Tải về 

Mẫu giấy đi đường (file Word): Tải về

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu Công văn đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu ?

Văn phòng luật sư thực hiện thủ tục đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo quy định hiện hành có liên quan của pháp luật ?

Mẫu thông báo về mẫu con dấu ?

Công ty có trách nhiệm: đăng ký mẫu con dấu và thông báo mẫu con dấu cho cơ quan, tổ chức có liên quan biết trước khi sử dụng ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, theo quy định hướng dẫn của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư ?