Thủ tục chung về công chứng

Thủ tục chung về công chứng

Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn tại đây.

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng tại đây.

Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản tại đây.

Thời hạn công chứng tại đây.

Địa điểm công chứng tại đây.

Chữ viết trong văn bản công chứng tại đây.

Lời chứng của công chứng viên tại đây.

Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch tại đây.

Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng tại đây.

Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng tại đây.

Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng tại đây.

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch tại đây.

Người có quyền đề nghị tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu tại đây.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/06/2014 (Điều 40 - Điều 52)

Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015


LIÊN QUAN

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế

14 Feb, 2019// Nhóm: Luật Công chứng

Sổ gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng đứng tên người vừa qua đời, thì những ai được quyền rút tiền ?

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn sử dụng đến khi nào ?

08 Oct, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Thời hạn có giá trị sử dụng đối với bản sao giấy chứng minh nhân dân được chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản của nước ngoài tại Việt Nam

06 Aug, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Chứng thực tại Việt Nam đối với bản sao các giấy tờ, văn bản do cơ quan của nước ngoài cấp, chứng nhận

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

Khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp có người mất tích

22 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng tư vấn quy định của pháp luật về di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

21 Feb, 2018// Nhóm: Luật Công chứng

Luật sư tại Đà Nẵng tư vấn pháp luật về thừa kế