Luật Luật sư 2006

Luật Luật sư 2006

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 (Thay thế Pháp lệnh luật sư năm 2001), quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Chức năng xã hội của luật sư

Dịch vụ pháp lý của luật sư

Nguyên tắc hành nghề luật sư

Khuyến khích hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí

Các hành vi bị nghiêm cấm

Tiêu chuẩn luật sư

Quyền, nghĩa vụ của luật sư

Phạm vi hành nghề luật sư

Hình thức hành nghề của luật sư

Nhận và thực hiện vụ, việc của khách hàng

Bí mật thông tin

Thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư

Hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư

Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư

Hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư

Hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư

Văn phòng luật sư

Công ty luật

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài

Trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư 

Người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoặc cản trở luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quyền, nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./. 

Luật sư Đỗ Minh Sơn, Văn phòng luật sư ĐMS

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐMS
GIÁM ĐỐC
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn 

LIÊN QUAN

Luật sư tại Đà Nẵng

Luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Luật sư hành nghề Luật sư tại Đà Nẵng phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ?

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Công ty Luật tại Đà Nẵng

Công ty Luật tại Đà Nẵng

12 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Tổ chức hành nghề luật sư theo hình thức là Công ty Luật tại Đà Nẵng, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ?

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm 2024

07 Feb, 2024// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư ĐMS tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024

27 Dec, 2023// Nhóm: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI ĐÀ NẴNG

Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2024