Tìm kiếm

Mẫu đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu công nhận việc thuận tình ly hôn: khi vợ, chồng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải có đơn yêu cầu (Điều 396 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13ngày 25/11/2015), đơn yêu cầu phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc ly hôn: khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được (Khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014), nội dung chính của đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự (Khoản 2 Điều 362 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện: nội dung đơn khởi kiện (Điều 164 của Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004), để bảo đảm cho việc làm đơn khởi kiện đúng và thống nhất, toà án yêu cầu người khởi kiện làm đơn khởi kiện theo mẫu số 01 ban hành kèm theo nghị quyết này, toà án phải niêm yết công khai tại trụ sở toà án mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện (Điều 5 nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012).