Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Đối với khoản tiền thưởng cho người lao động làm việc, hưởng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động của doanh nghiệp, công ty FDI quyết dịnh, thì có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c 2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH (Khoản 26 Mục 3 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021).

Như vậy, khoản tiền thưởng cho người lao động là khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc./. 

Khoản tiền không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp ?

23 May, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Thời hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

22 Apr, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Khi người lao động nhận tiền lương tháng, thì phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào ?

Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

Giám đốc công ty có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không ?

31 Mar, 2022// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Người quản lý doanh nghiệp, không hưởng tiền lương thì có phải tham gia BHXH bắt buộc hay không ?

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam

18 Apr, 2018// Nhóm: Luật Bảo hiểm xã hội

Dịch vụ tư vấn thủ tục về tiền lương và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp tại Việt Nam