Câu hỏi

Doanh nghiệp thực hiện tra cứu, ghi mã ngành nghề kinh doanh khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty tại Đà Nẵng, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp ?

Trả lời

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh:

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Kể từ ngày 20/08/2018, ngành kinh tế cấp 4, được tra cứu theo danh mục quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tra cứu mã ngành kinh tế cấp 4:

Bước 1: Thực hiện click Phụ lục I, xem mã ngành kinh tế cấp 4, cột có chữ màu đỏ, được tô màu vàng. Ví dụ: Ngành trồng lúa, có mã ngành là 0111 (hình dưới).

 

Mã ngành kinh tế cấp 4

Bước 2: Từ Phụ lục I, thực hiện tra cứu (tìm kiếm) mã ngành kinh tế cấp 4, bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, ghi (gõ) ngành nghề kinh doanh muốn tra cứu vào trong khung của ô tìm kiếm (phía trên bên phải màn hình máy tính). Ví dụ: ghi (gõ) chữ “xây dựng nhà để ở” vào trong khung của ô tìm kiếm, tra cứu được mã ngành là 4101 (hình dưới).

 

Tên ngành kinh tế cấp 4

Ghi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 (nếu cần):

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp 4 thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp 4 nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi (Khoản 6 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015). 

Kể từ ngày 20/08/2018, chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4, được ghi theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tra cứu nội dung chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4:

Bước 1: Thực hiện click Phụ lục II, xem nội dung chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4. Ví dụ: Ngành trồng lúa, có mã ngành là 0111, nội dung chi tiết là: các hoạt động gieo trồng (cấy, sạ) các loại cây lúa: lúa nước, lúa cạn (hình dưới).

Chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4

Bước 2: Từ Phụ lục II, thực hiện tra cứu (tìm kiếm) nội dung chi tiết mã ngành kinh tế cấp 4, bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, ghi (gõ) mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cần tra cứu vào trong khung của ô tìm kiếm (phía trên bên phải màn hình máy tính). Ví dụ: ghi (gõ) mã ngành “4101” vào trong khung của ô tìm kiếm, tra cứu (tìm kiếm) thì được nội dung chi tiết của mã ngành 4101 là: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: Nhà cho một hộ gia đình, Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại (hình dưới).

Nội dung chi tiết mã ngành nghề kinh doanh cấp 4

Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi (Khoản 6 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015).

Cách ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh cấp 4

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703 

Email: dmslawfirm@gmail.com 

DMS LAW LLC

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng có liên quan theo quy định pháp luật và nội dung các công việc khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp ?

Thủ tục giải thể công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Trường hợp doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục giải thể đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng, thì các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào ?

.

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty, đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 cho doanh nghiệp, việc tra cứu mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quy định của pháp luật đối với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ?

.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage tại Đà Nẵng

Tư vấn các nội dung liên quan về trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật về điều kiện đối với việc đăng ký kinh doanh hoặc mở địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) ?

.

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục định giá tài sản góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, thì thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật như thế nào ?