Tìm kiếm

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà thầu xây dựng quy định của Luật Xây dựng về các loại hợp đồng xây dựng hiện hành tại Việt Nam ?

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có phải thực hiện thủ tục thành văn phòng điều hành hoạt động thầu xây dựng tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà thẩu nước ngoài về thủ tục thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập đại diện thương mại tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để công ty ở nước ngoài có thể thực hiện thủ tục thành lập đại diện thương mại tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? phục vụ cho việc thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ? 

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo phục vụ cho việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng, Việt Nam ?

Thành lập hiện diện thương mại của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể đầu tư thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, theo các hình thức đầu tư nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho các công ty ở nước ngoài về các hình thức đầu tư thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Đầu tư thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề thành lập văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Đầu tư thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam ?

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về vấn đề đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam ?

Đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty ở nước ngoài có thể đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho công ty ở nước ngoài về việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ?

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty ở nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ ? để công ty ở nước ngoài có thể mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam ?

Mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ mở và sử dụng tài khoản ngân hàng cho cá nhân người nước ngoài tại Ngân hàng ở Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là người nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, có nhu cầu sử dụng dịch vụ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, văn phòng luật sư có thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo và báo giá phí dịch vụ mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng Đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ?

Mở tài khoản USD cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Việt Nam, hoạt động kinh doanh về lĩnh vực thương mại và dịch vụ, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân được mở và sử dụng tài khoản USD tại Ngân hàng Việt Nam ?

Ghi giá trị trong hợp đồng bằng USD có được không ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Văn phòng có thể tư vấn đối với trường hợp công ty Việt Nam, ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam, thì hai bên công ty có thể thoả thuận ghi giá trị thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) trong hợp đồng dịch vụ có được không ?

Mở tài khoản thanh toán cho công ty tại Ngân hàng Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Việt Nam đối với doanh nghiệp mới được thành lập theo loại hình công ty tnhh mtv tại Đà Nẵng Việt Nam, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hoá ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp quy định của pháp luật về vấn đề này ?