Tìm kiếm

Các hành vi bị nghiêm cấm ?

Luật Báo chí quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm ?

Văn bản quy định chi tiết ?

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết ?

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ?

Luật Tố tụng hành chính quy định đối với trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng ?

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ?

Luật Tố tụng hành chính quy định đối với việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính ?

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ ?

Luật Cán bộ, công chức quy định đối với nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ ?

Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam ?

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định đối với quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam ?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt ?

Trường hợp nào thì người bị kết án có thể được Toà án quyết định việc xoá án tích trong trường hợp đặc biệt, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật ?

Xoá án tích theo quyết định của Toà án ?

Trường hợp nào thì Tòa án quyết định việc xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật ?

Đương nhiên được xoá án tích ?

Trường hợp nào thì người bị kết án đương nhiên được áp dụng xoá án tích, văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với các trường hợp đương nhiên được xoá án tích ?

Xoá án tích là gì ?

Xoá án tích đối với trường hợp đã chấp hành xong hình phạt, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành đối với trường hợp này ?

Vô ý phạm tội ?

Bộ Luật hình sự quy định đối với hành vi vô ý phạm tội ?

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng ?

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp, sau khi có giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác (Khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 27 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung) ? 

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự ?

Bộ Luật hình sự quy định đối với tuổi chịu trách nhiệm hình sự ?

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, văn phòng luật sư có thể tư vấn đối với nội dung liên quan về vấn đề này ?

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam ?

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Điều kiện đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Điều kiện thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?