Tìm kiếm

Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc phải công chứng ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hợp đồng thuê nhà thời hạn trên 06 tháng có bắt buộc phải công chứng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Tổ chức lại doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn tổ chức lại công ty tại Đà Nẵng ? Văn phòng luật sư có thể tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan và thực hiện dịch vụ tổ chức lại công ty cho doanh nghiệp ?

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam danh cho nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế như thế nào ? công ty giải thể phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế ? văn phòng luật sư có thế tư vấn hồ sơ quyết toán thuế khi giải thể công ty tại Đà Nẵng ?

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể hiểu như thế nào về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ? văn phòng luật sư có thể tư vấn và trình bày nội dung liên quan về vấn đề này ?

Nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể phân biệt được nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Luật Trọng tài thương mại 2010

Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định: Thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài;

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về vấn đề này ?

Các loài cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích đầu tư kinh  doanh tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?

Giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư với nhau ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Mục lục Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014

Mục lục Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.