Tìm kiếm

Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Giám sát, theo dõi và dánh giá việc quản lý, sử dụng đất ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giám sát, theo dõi và dánh giá việc quản lý, sử dụng đất ? theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Các thủ tục hành chính về đất đai ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Các thủ tục hành chính về đất đai ? theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Điều kiện đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Điều kiện thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, được pháp luật quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nhà đầu tư nước ngoài, công ty ở nước ngoài thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài ? khi đầu tư vốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về nội dung này ?

Thủ tục đăng ký thường trú ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi được vợ chồng anh trai đồng ý tôi nhập chung vào sổ hộ khẩu của anh chị tại Đà Nẵng ? văn phòng luật sư có thể tư vấn thủ tục đăng ký thường trú trong trường hợp này ?

Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Có thể nhập chung vào sổ hộ khẩu của người thân trong gia đình tại thành phố trực thuộc trung ương ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Luật Hải quan 2014

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này ?

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp), sau khi có giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác (Khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 27 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung), như:

Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Bộ Luật tố tụng dân sư số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004, quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động ...

Luật Nuôi con nuôi 2010

Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Thay thế Chương VIII gồm các điều từ Điều 67 đến Điều 78 và Điều 105 của Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000), quy định về: Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi, thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế, các hành vi bị cấm, trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em,

Bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định của pháp luật ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi ký hợp đồng đào tạo vào ngày 15/11/2004, nay bị kiện yều cầu bồi thường gấp 2 lần số tiền đã nhận với lý do là thời điểm vi phạm hợp đồng xảy ra trước ngày 10/12/2013, không được áp dụng Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 24/10/2013, có mức bồi thường 1 lần ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Nội dung về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Bộ Luật dân sự năm 2005), được quy định như thế nào ? văn phòng luật sư có thê tư vấn pháp lý vê nội dung này ?

Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ ở đâu ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán căn hộ ở TP HCM tại văn phòng công chứng ở TP Hà Nội có được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Công chứng hợp đồng mua bán nhà đã được soạn thảo sẵn ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Mua nhà ở tại Đà Nẵng, hai bên đã soạn thảo và đồng ý các nội dung trong hợp đồng ? văn phòng công chứng tại Đà Nẵng có thể công chứng hợp đồng đã soạn thảo sẵn được không ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?

Công chứng viên soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà có được không ?

Chào văn phòng luậ sư ĐMS! Công chứng viên văn phòng công chứng có thể thực hiện soạn thảo hợp đồng cho thuề nhà ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ?