Tìm kiếm

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn về điều kiện để được giải thể công ty theo quy định của pháp luật ?

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể công ty ?

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đang triển khai thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về thứ tự thanh toán các khoản nợ khi thực hiện thủ tục giải thể công ty ?

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế công ty tại Đà Nẵng

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Đà Nẵng, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công  ty ?

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Văn phòng luật sư ĐMS tại thành phố Đà Nẵng! Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục giải thể công ty, chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty, văn phòng đại diện công ty và địa điểm kinh doanh:
 

Mua công ty từ doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Công ty thuộc sở hữu của ba (03) thành viên, mua toàn bộ một (01) công ty tnhh htv trở lên thuộc sở hữu của hai (02) doanh nghiệp khác, cùng đầu tư góp vốn thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh thương mại xuất nhập khẩu, bán buôn hàng hóa ? văn phòng luật sư có thể tư vấn các quy định của pháp luật có liên quan đến việc mua công ty do các doanh nghiệp khác làm chủ sở hữu ?

Bán công ty cho cá nhân khác tại Đà Nẵng 2020

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Chủ sở hữu của công ty tại Đà Nẵng, có nhu cầu sử dụng dịch vụ bán toàn bộ công ty cho một cá nhân khác ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý liên quan và thực hiện dịch vụ thủ tục bán công ty ?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Do ảnh hưởng bởi đại dịch bện nCovid-19 gây ra tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới, công ty của tôi phải triển khai thủ tục tạm ngừng kinh doanh, văn phòng có thể tư vấn quy định của pháp luật về thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp ?

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn tối đa mà doanh nghiệp được quyền tạm tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về vấn đề này ?

Hồ sơ thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty có phải thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Hộ kinh doanh có phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, khi tạm ngừng kinh doanh ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Kiểm toán báo cáo tài chính ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có phải được bắt buộc kiểm toán ? văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề này ?

Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng triển khai thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật có liên quan đến thời hạn mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Tôi đăng triển khai thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty, văn phòng luật sư có thể tư vấn quy định pháp luật có liên quan đến thời hạn mà doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Dịch vụ thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Chào văn phòng luật sư DMS! Công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty FDI, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ kèm theo ? để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dịch vụ thủ tục thành lập công ty FDI tại Việt Nam ?

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài 2020 ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài dành cho doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập năm 2020 ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho doanh nghiệp mới thành lập về nội dung này ?

Thời hạn sử dụng đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Thời hạn sử dụng đất tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn về nội dung này doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Sử dụng từng loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ?

Chào văn phòng luật sư ĐMS! Việc sử dụng các loại đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về nội dung này ?