Biểu mẫu

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân ?

Hồ sơ

Mẫu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân ?

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Tải về

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Cơ sở pháp lý:

Khoản 3 Điều 4, Phụ lục I-1 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020;

Bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính (Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020);

Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

Liên hệ:

Điện thoại: 0914 165 703

Email: dmslawfirm@gmail.com

DMS LAW LLC 

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân ?

Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo mẫu điều lệ doanh nghiệp tư nhân ?

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Tư vấn thủ tục pháp lý, hướng dẫn cung cấp thông tin, các giấy tờ liên quan kèm theo và soạn thảo toàn bộ hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân ?